S ČÍM MŮŽEME POMOCI

Spirituální krize

Osoba se ocitá v situacích, ve kterých se necítí pohodlně, protože se rozpadají názorové systémy, vzorce chování. Cítí se méněcenná a nepochopená (a spolu s tím vyplavává spousta emocionálních obrazů z dětství). Činnosti, které jí doposud obohacovaly, se najednou stávají nezajímavými či vyčerpávajícími. Někdy se ocitá na hranici šílenství a rozpoznat, kdy jde o pozitivní vývojovou etapu a kdy o psychózu dokáže často jen schopný terapeut se zkušenostmi s obojím. Toliko zhruba z psychiatrického hlediska.  

Těžké životní situace

Životní krize může být definována jako rozhodná chvíle, bod zlomu ve smyslu zhoršení situace nebo naopak změny k lepšímu. Za krize označujeme zátěžové situace, které změní náš doposud poklidný život. Mohou to být těžké nemoci naše či našich blízkých, ztráta zaměstnání, vážné finanční či existenční potíže, vztahové problémy, rozchod, úmrtí blízkého člověka, přírodní či živelná katastrofa, zážitek násilí, loupežné přepadení, vážná autonehoda.

Sebepoznání

Proniknout pod skořápku vlastních nejistot, strachů, stereotypů a také ega. Poznání a pochopení toho, kdo jsem já, mění postoje člověka ve smyslu vnitřního osvobození od toho, co jej svazuje, podmiňuje a činí závislou bytostí.

Vztahové problémy

Nezbytně se nemusíte hádat - komunikace může být "v pořádku", i přesto váš vztah může procházet krizí. V určitém období vztahu je krize přirozená. Máte vnitřní pocit, že vám něco chybí, utíká a vztah vás nebaví. Myslíte si, že už jste s partnerem/kou vše zažili a nic nového vás nečeká.

Orientace v životě

Každý z nás, má-li mít jeho život smysl, stojí před svobodnou volbou, jakou cestou se dát. Každá cesta je jedinečná. Od mládí mne děsily pohodlné cesty udusané davem, které vypadaly zdánlivě bezpečně... 

Problémy v rodině

Rodina je zjednodušeným modelem světa, v němž získává první zkušenosti a ověřuje si reakce okolí na své chování. Funkce orientační rodiny lze charakterizovat ve vztahu k základním psychickým potřebám. Ne vždy je ovšem rodina schopna nebo ochotna tyto funkce plnit, někdy je plní jen částečně či patologickým způsobem.